Poluare luminoasă


Recent, în legislaţia de mediu Europeană se recunoaşte faptul că lumina este unul din factorii poluatori (referindu-ne aici la caracterul, zona iluminată şi durata) care produce disconfort sau chiar poate dăuna pentru persoanele dintr-o comunitate sau o vecinătate. În consecinţă, în contextul studiilor de impact de mediu şi al rapoartelor tehnice de autorizaţie de construire trebuie să fie luate în considerare efectele poluării luminoase .

Serviciul nostru include:

  • Măsurarea parametrilor tehnici ai iluminării şi să evalarea situaţiei reale ale iluminării
  • Determinarea iluminării spaţiale pentru zone locuite produse de sistemele de iluminat din vecinătate
  • Identificarea zonelor ce pot produce orbire datorită surselor puternice de lumină
  • Determinarea măsurilor eficiente aplicabile pentru a reduce poluarea şi pentru a evita poluarea luminoasă deranjantă