Securitatea muncii


În special în cadrul procesului producţie, angajaţii sunt supuşi unor niveluri de expunere la zgomot ridicate. Chiar înainte de instalarea de noi unităţi de producţie, oferim consultanţă clienţilor noştri cu privire nivelul de zgomot optim din punct de vedere al siguranţei. În plus pe lângă o primă trecere în revistă sistematică şi o descriere a nivelurilor de presiune acustică la locurile de muncă în urma măsărilor efectuate la locurile de muncă, se calculează nivelul de expunere la zgomot la locul de muncă şi se crează o documentaţie sub forma unui registru operaţional privind expunerea la zgomot.

Serviciul nostru include:

  • Previziuni pentru calcule de emisie acustică şi expunere
  • Realizarea unui registru operaţional de tip zgomot-expunere
  • Raport expert pentru obţinerea actelor de construcţie
  • Proiectare acustice în arii de producţie
  • Crearea unor proiecte de reducere a zgomotului
  • Proiectarea unor sisteme de atenuare şi control al zgomotului (de exemplu, modificarea instalaţiei, încapsulare, izolare)
  • Crearea de specificaţi tehice (de exemplu: pentru agregate, componente, sisteme de reducere a zgomotului).